Chile: země otevřená exportérům

Chilská republika je přímořský stát ležící v jihozápadní části Jižní Ameriky u pobřeží Tichého oceánu. Ekonomika této země je velmi otevřená a liberální, infrastruktura je na vysoké úrovni, bankovnictví a finanční sektor fungují bez problému, korupce je minimální a cizí kapitál zde vítají s otevřenou náručí. Jaké jsou v této jihoamerické zemi možnosti pro české společnosti?

90 % obyvatel Chile se hlásí k evropskému předkovi. Není tedy divu, že má tato země s Evropou mnoho společného. Český cestovatel Ivo Petr uvádí, že „Chile není klasická jihoamerická země plná folklóru a barevných indiánů. Je to stát evropského typu, kde vše dobře funguje a kde si můžete připadat relativně bezpečně.“

V polovině 70. let se chilská vláda rozhodla, že tamní ekonomiku otevře světu. Tento krok vedl k hospodářskému rozmachu, ale zároveň odsunul místní průmysl na druhou kolej. V Chile tedy nedošlo k rozmachu technického a technologického průmyslu a vznikla tak šance pro tradiční výrobky českého strojírenství. Zájem je o obráběcí zařízení či dopravní prostředky. Bývalý ředitel kanceláře CzechTradu v Santiagu de Chile, Josef Kunický, uvádí, že v Chile mají šanci na úspěch především „produkty našeho leteckého průmyslu, především ultralighty, ale i nákladní vozy, jízdní kola či motocykly.“

Velmi důležitým sektorem je těžební a zpracovatelský průmysl, který tvoří 60 % celkového objemu chilského exportu. Těží se zde měď, železná ruda, zlato, stříbro a lithium. České společnosti, které se zaměřují na dodávky přepravníků, drtiček nebo třídiček, zde mají velkou šanci na úspěch. Zájem je také o geologické služby, ekologizaci provozů či o služby v oblasti likvidace škod způsobených těžební činností.

Dalším významným tématem je vodohospodářství. Server Businessinfo informoval o tom, že „v roce 2020 vyhlásilo Chile nedostatek vody ve více než 50 obcích ve třech regionech a zemědělskou nouzi ve více než 100 obcích. V současné době čelí země nejhoršímu suchu za posledních 60 let.“ Chilská vláda se zavázala zařídit dodávky vody lidem, kteří žijí na venkově a mají velmi omezený přístup ke zdrojům vody. Tato nepříznivá situace přináší možnosti pro české společnosti, které se zabývají dodávkami vody, ale také čištěním odpadních vod, odsolováním či provzdušňováním.

Chile je obrovským producentem odpadu. Denně se zde vyprodukuje více než kilogram na osobu, a proto se vláda snaží prosazovat programy pro recyklaci. Obyvatelé Chile zatím nejsou zvyklí odpad třídit. České společnosti, které jsou v tomto odvětví aktivní a nabízejí likvidaci, zpracování, třídění či poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí, jsou tedy na chilském trhu vítány.

Pokud chcete prorazit na trhu v Chile, obrňte se trpělivostí. „Chilan si musí vše řádně promyslet, porovnat, zvážit, než přijme definitivní rozhodnutí. Musíte vše neustále urgovat, připomínat se, být s klientem v kontaktu.“ Nejjednodušší cesta vede přes místní zástupce, kteří mají znalost o konkurenčním prostředí. Při jednání s partnerem nezapomeňte na dochvilnost a perfektní vzhled. Znalost španělského jazyka a chilské historie jsou velkým plus.

 

 

 

 

Zdroj fotografie: https://thenomadvisor.com/where-to-stay-in-santiago-de-chile/

Zdroje: https://www.businessinfo.cz/clanky/chile-exportery-laka-trh-s-otevrenou-naruci/
https://archiv.ihned.cz/c1-66089530-chile-skvela-logistika-a-fungujici-bankovnictvi
https://www.businessinfo.cz/clanky/vodohospodarstvi-a-odpady-jako-perspektivni-obory-v-chil
https://www.businessinfo.cz/akce/obchodni-mise-v-tezebnim-prumyslu-do-chile
https://www.businessinfo.cz/clanky/chile-exportery-laka-trh-s-otevrenou-naruc

Leave A Comment