Exportní příležitosti do Španělska a Latinské Ameriky v době pandemie

Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Španělskem se v posledních letech vyznačují stabilitou a kontinuálním růstem. I přes geografickou vzdálenost se Španělské království řadí k významným obchodním partnerům českých firem, což dokazuje fakt, že vývoz z ČR do této jihoevropské země mezi léty 2012 až 2019 narostl o 138 procent a Španělsko tak pro ČR představuje desátou nejdůležitější zemi, do které míří české výrobky a služby.

 

Pandemie coronaviru zasáhla celý svět a není tomu jinak ani v případě španělské ekonomiky. Jednou z nejvíce zasažených oblastí je turistický ruch, který tvoří 13 % HDP. Španělsko je druhou nejvíce navštěvovanou zemí na světě a je jisté, že turistická sezona bude v letošním roce vykazovat červená čísla. Nicméně aktuální situace je na dobré cestě, protože se Španělsko, stejně jako ostatní evropské země, zapojilo do procesu rozvolňování a v současné době je možné do Španělska vycestovat bez omezení. Mezi další silně zasažené sektory patří automobilový, letecký, stavební a potravinářský průmysl.

Mezi obory, které mají ve Španělsku velkou šanci na úspěch v současné době patří zdravotnický a farmaceutický průmysl, ICT, strojírenství a energetický průmysl. Po skončení pandemie bude zájem o kvalitní vybavení nemocnic, protože španělské nemocnice nemají dostatek lůžek, dýchacích zařízení, roušek či ochranných obleků a vše je třeba naskladnit pro případ, že se kritická situace bude opakovat. Zájem bude také o dezinfekční technologie a přípravky.

Pandemie mnoha sektorům uškodila, mnohé ale posílila. Španělsko bude mít do budoucna zájem o nové technologie a platformy, které umožňují online prodej a práci z domova. Rozvoj se očekává také v oblasti kybernetické bezpečnosti, elektro-mobility, nanotechnologií a jaderné energetiky (například technologie pro skladování jaderného odpadu). Příležitost mají ve Španělsku také společnosti, které se zabývají výrobou průmyslových strojů a zařízení, především pro zpracovatelský, potravinářský a chemický průmysl – jednoduše řečeno pro ty sektory, které nebyly postiženy aktuální situací.

Španělsko je ideálním mostem pro vstup na trhy v Latinské Americe. „Důležitá je kulturní blízkost, neexistuje zde jazyková bariéra. Ve všech zemích latinské Ameriky kromě Brazílie se mluví španělsky. Většina právních řádů v LA vychází z toho španělského, takže pro toho, kdo zvažuje expanzi do států střední či Jižní Ameriky, vede správná cesta přes Španělsko,“ uvádí Daniela Čapková z Velvyslanectví ČR v Madridu. Mezi české společnosti, které mají v Latinské Americe šanci na úspěch, patří ty, které se soustředí na strojírenství, těžební průmysl, technologie na úpravu vody či distribuci elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zájem je také o české pivo a spotřební zboží.

 

Zdroj: Businessinfo, Citfin, Czech Trade, MPO

Leave A Comment