Informace o teritoriu Španělska

Španělský stát, se svými 47 miliony obyvatel, je 5. největším trhem Evropské Unie. V posledních letech místní ekonomika udržuje stabilní růst, který je jedním z nejdynamičtějších v porovnání s jinými Západoevropskými členy EU.

I přes geografickou vzdálenost, patří Španělské království k důležitým obchodním partnerům České Republiky. Od našeho vstupu do Evropské Unie kontinuálně roste obchodní výměna mezi oběma státy, a co je důležité, s pozitivním saldem na straně českých exportérů. V roce 2018 český export hravě překonal hranici 5 mld. euro a celkový obrat překročil 8 mld. euro.

Pevnost provázanosti ekonomik dokazují také realizované investice. Dle poslední analýzy fDi Markets investovaly španělské firmy do Česka celkem 238.47 mld. euro (2003–2019) a vytvořily tím více jak milion pracovních míst. Španělské společnosti jsou v ČR nejvíce aktivní ve zpracovatelském průmyslu, následuje retail, stavebnictví a ICT. I míra investičních aktivit českých subjektů ve Španělsku také postupně roste a to hlavně v realitním sektoru, automobilovém průmyslu a v logistice.

Mnoho příležitostí pro české firmy vidíme hlavně v oblastech ICT a Smart Cities; v rámci subdodávek u finančně náročných projektů v oblasti energetiky, strojírenství a dopravy (nejen na území Španělska, ale také v regionu Latinské Ameriky); v sektoru zdravotnické techniky; pokročilých materiálů i hotelnictví a turismu.

Czech Trade – Madrid