Investiční příležitosti v Bolívii

Dramatické prezidentské volby, které v zemi probíhaly v roce 2019 a po kterých Evo Morales uprchl do Argentiny, zemi daly novou demokratickou tvář. Luis Arce stojí od listopadu 2020 v čele Bolívie. Bude jeho vláda podporovat spolupráci s okolními státy a Evropskou unií?

 

Bolívii, stejně jako další země Latinské Ameriky, silně zasáhla pandemie koronaviru. Nově zvolený prezident bude muset zaměřit svou pozornost na zdravotnictví a posílení ekonomiky. Zároveň musí napravit škody, které způsobil přechozí prezident Evo Morales. Jeho politika znárodňování byla postavena na jasném cíli: „získat větší kontrolu státu nad zdroji zemního plynu, které jsou druhé největší v Latinské Americe a kontrolovat tak celý energetický průmysl.“

 

Bolívie obchoduje především se sousedními zeměmi (MERCOSUR), Čínou, Japonskem a Jižní Koreou. Země Evropské Unie získávají na důležitosti a staly se čtvrtým nejvýznamnějším obchodním partnerem. Do EU se vyváží především rudy, kovy a minerály, ovoce, zelenina a tabák.

Pokud se chystáte s touto zemí navázat obchodní vztahy, spolupracujte s místním zástupcem. Zaměřte se také na reklamu, protože „bolivijský spotřebitel je na ni zvyklý z rozhlasu, TV vysílání, a hlavně z denního tisku“. Zaměřte se tedy na propagaci v časopisech, na sociálních sítích či ve specializovaných magazínech. České výrobky budou pro většinu Bolivijců neznámé a bez správného marketingu se úspěch nemusí dostavit. Vyplatí se také navštívit veletrh či podniknout oficiální misi či návštěvu země.

 

Stejně jako v ostatních zemích Latinské Ameriky, i zde platí, že nejlepší formou prezentace je ta osobní. Váš partner k vám bude přistupovat jinak, pokud vás osobně pozná. Obchody na dálku zde nefungují dobře. Propagační materiály musí být ve španělském jazyce, s angličtinou moc nepochodíte. Špatná španělština má přednost před dokonalou angličtinou. Bolivijští obchodníci nejsou agresivními žraloky, spíše naopak. Většina obchodů se uzavírá na neformálních obědech či večeřích. Doporučuje se zemi navštívit, navázat osobní vztahy a poté úzce spolupracovat s místním zástupcem, který dokonale zná místní poměry a obchodní zvyklosti.

 

Politická situace je v Bolívii v současné době poměrně nestabilní. I přes to, že v čele země stojí demokratický prezident, není zatím jasné, jakým směrem se bude Bolívie ubírat. „Možnosti obchodní spolupráce jsou otevřené zejména v případě, kdy jsou zahraniční zájemci ochotni vytvářet joint-ventures s bolivijskými partnery při respektování jejich většinového podílu.“ Bolívie je bohatá na nerostné suroviny (stříbro, lithium), ropu a zemní plyn. Země láká zahraniční investory, kteří se zaměřují na těžbu a průzkumnou činnost, jejíž výsledkem by byla nová naleziště. S těžbou souvisí také zájem o těžební stroje, produkty chemického průmyslu či výbušniny.

 

V poslední době se rozvíjí tyto obory: stavebnictví, infrastruktura (stavba silnic a železničních tratí), výroba elektrické energie, zpracování odpadů, ochrana životního prostředí, gastronomie, konzultační služby, budování vodních elektráren, zdravotnictví, strojírenství a zemědělství.

Fotografie dostupná z: https://pixabay.com/cs/photos/la-paz-and%C3%A1ch-ji%C5%BEn%C3%AD-amerika-bol%C3%ADvie-318068/

Zdroje: Morales rozjel v Bolívii znárodňování. Zprávy Aktuálně [online]. [cit. 2021-01-08]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/morales-rozjel-v-bolivii-znarodnovani/r~i:article:143877/

Por Qué Invertir y Hacer Negocios en Bolivia? Biz Latin Hub [online]. [cit. 2021-01-08]. Dostupné z: https://www.bizlatinhub.com/es/invertir-hacer-negocios-bolivia/

Expertos aconsejan invertir en bolsas y startups en 2020. Deltafinanciero [online]. [cit. 2021-01-08]. Dostupné z: http://deltafinanciero.com/7897-Expertos-aconsejan-invertir-en-bolsas-y-startups-en-2020

Bolívie: Souhrnná teritoriální informace. Businessinfo [online]. [cit. 2021-01-08]. Dostupné z: https://www.businessinfo.cz/navody/bolivie-souhrnna-teritorialni-informace/

Inversión extranjera cayó $us 540 millones en Bolivia. El Diario [online]. [cit. 2021-01-08]. Dostupné z: https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201204/economia.php?n=15&-inversion-extranjera-cayo-us-540-millones-en-bolivia

GUÍA DE NEGOCIOS. ICEX [online]. [cit. 2021-01-08]. Dostupné z: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/invertir-en/guia-de-negocios/index.html?idPais=BO

Leave A Comment