Investiční příležitosti v Peru

Ekonomika v Peru je i přes následky celosvětové pandemie na mírném vzestupu. Počet nakažených klesá a vláda pracuje na programech rozvolňování. Dle odhadů by se peruánská ekonomika měla zotavit do roku 2023.Tato jihoamerická země nabízí díky dobrým vztahům s EU mnoho investičních příležitostí pro české společnosti.

 

Peru je třetí největší zemí Jižní Ameriky, peruánský trh je velmi otevřený a liberální. Česká republika má v této zemi velmi dobrou pověst, a to především z dob Československa, „kdy jsme zde stavěli uhelné a vodní elektrárny, cukrovary a pivovary. Náš export dosahoval trojnásobku dnešního exportu do Peru“.

 

Peru se pyšní obrovským nerostným bohatstvím a v celosvětovém měřítku patří k největším producentům zlata, stříbra, mědi, zinku nebo cínu. Důlní průmysl představuje více než 65 % exportu. České společnosti, které se zabývají geologickými a geomorfologickými průzkumy krajiny, detekčními systémy, dodávkami těžebních zařízení, technologiemi pro čištění průmyslově znečistěných zdrojů (voda, půda) či prevencí dopadu těžby na životní prostředí mají v Peru velkou šanci na úspěch. V říjnu letošního roku proběhl virtuální veletrh Congreso de Competitividad Minera y Sostenibilidad Social, který byl zaměřený na těžbu a sociální udržitelnost. Této akce se zúčastnily nejen české společnosti, ale také Akademie věd.

Těžební průmysl je co do významu a velikosti následován zemědělstvím. I přes pokles ekonomiky se tomuto sektoru v období pandemie daří. „Mezi top 5 zemědělských produktů, které Peru vyváží, patří čerstvé hrozny, avokádo, mango, mangostan a chřest“. Peruánská vláda usiluje o zavedení udržitelného hospodářství, podporuje zalesňování a metody, které zabraňují degradaci půdy. Zájem je také o dekontaminační technologie, které by podpořily obnovu území, která byla poničena nelegální těžbou nerostných surovin.

 

Pandemie coronaviru posílila zájem vlády o modernizaci zdravotnictví. Chystá se výstavba zdravotnických středisek, „digitalizace dat, rozvoj telemedicíny a vědecko-technologických center“. Obyvatelé země se začali více zajímat o své zdraví a zdravý životní styl. S tímto nepřímo souvisí také zájem o ochranu životního prostředí. Peruánci tento sektor dlouho zanedbávali, ale dnes si uvědomují, že ochrana přírody je pro zemi zásadní. Uspět tedy mohou české společnosti, které se zabývají environmentálním plánováním, prevencí přírodních katastrof, obnovitelnými zdroji, zpracováním odpadu, solární nebo větrnou energií či čistěním odpadních vod.

 

Peru je obrovská země, jejíž správné fungování závisí z velké části na fungující infrastruktuře. Do budoucna je tedy naplánované rozšíření letiště v hlavním městě, dostavba linky metra a rozšíření přístavu. Stavební firmy se mohou podílet na výstavbě menších letišť, která propojí odlehlé oblasti s většími městy, a také na budování železnic a silnic. V Limě roste poptávka po nových bytech, lidé se stěhují z vesnic do větších měst a „s osvojením nových technologií, které napomáhají zvyšovat stabilitu budov při zemětřeseních, se hojně staví výškové budovy. Většina staveb je určená pro střední třídu obyvatelstva“.

 

Stejně jako v ostatních zemích Jižní Ameriky, i v Peru roste poptávka po IT technologiích a službách. „Stát hodlá investovat 1 % ze svého HDP na výzkum, vývoj a inovační projekty do roku 2022“. Velký zájem je také o kybernetickou ochranu, protože v zemi panují korupční skandály a úniky dat. S rozvojem moderních technologií úzce souvisí rozvoj Smart Cities. „V květnu letošního roku byla v Limě otevřena Czech-Peru Alliance for Business Innovation, tedy platforma na podporu uplatnění českých technologií v Peru. Jedním z jejích prvních úspěchů je navázání spolupráce v oblasti smart cities s prestižní univerzitou ESAN“.

 

Pokud se rozhodnete navázat v Peru obchodní styky, nezapomeňte na osobní přístup a respektující jednání. Připravte si propagační materiály ve španělském jazyce a naučte se základní data o peruánské kultuře a historii. V Peru se nikam nespěchá, buďte trpěliví a dejte vašemu jihoamerickému protějšku čas, aby vás poznal.

 

 

 

 Zdroj fotografie: https://pixabay.com/cs/photos/historick%C3%A9-centrum-lima-peru-3416862/

Zdroj: CzechTrade, BusinessInfo, Enviweb, MZV

 

Leave A Comment